Περιγραφή

Property Code:

Οικόπεδο εντός οικισμού στα Τσιμάνδρια, 3,125 στρεμμάτων. Δρόμος και από τις δύο πλευρές του οικοπέδου. Έτοιμη χάραξη οικοπέδου από μηχανικό.

 

Χαρακτηριστικά